Het concept Nisaba

NISABA werd opgericht omdat we vaststelden dat er in de notariële sector een behoefte aan flexibiliteit bestond, zowel voor de notarissen als voor de medewerkers.

Ik heb Nisaba opgericht nadat ik meer dan tien jaar in het notariaat heb gewerkt in het Brussels Gewest, Vlaanderen en Wallonië. In 2014 kreeg mijn echtgenoot een opportuniteit in de VS en konden we onze droom om in het buitenland te leven verwezenlijken. Er was echter geen sprake van dat ik het notariaat zou opgeven. Ik ben dan ook gestart als zelfstandige. Ik stelde heel snel vast dat notarissen betrouwbare medewerkers zochten, die hen stipt expertise en kwaliteitsvolle ondersteuning konden bieden.

Een van de doelstellingen van Nisaba is een team van zelfstandige medewerkers samenstellen en voor een uniek contactpunt zorgen waarop notarissen een beroep kunnen doen.

Nisaba is ook een platform voor zelfstandige medewerkers, dat hen een netwerk van klanten en collega's biedt. Er wordt collegiaal gewerkt zodat er soepel met werkroosters kan worden omgesprongen, evenals met de dossiers die elke medewerker kiest om te behandelen.

Ik ben er nu heel trots op dat Nisaba bijdraagt aan de modernisering van het notariaat. Nisaba brengt opnieuw rust in de kantoren en verzoent bekwame notarissen en juristen vaak met hun vak.

Het notariaat speelt zo opnieuw zijn unieke rol van holistische raadgever ten dienste van de burgers.

Caroline de Schrevel

Onze belofte

Ongeacht uw dossier verbinden we ons ertoe samen een oplossing te vinden die aan uw wensen voldoet.

Respect voor deontologie, transparantie en kwaliteit zijn de drie pijlers van onze activiteit. Al onze medewerkers hebben ons kwaliteitscharter ondertekend.

Een volledige opdrachtbrief beschrijft de praktische en financiële modaliteiten van elke samenwerking. Het personeel van Nisaba staat tot het einde van elke opdracht voor u ter beschikking. Het luistert naar u en past met plezier de bestaande organisatie aan.

Ons kwaliteitscharter

  • Flexibiliteit

    Door met zelfstandige medewerkers te werken kunnen we flexibel aan uw eisen voldoen, zowel wat deadlines als gewenste vaardigheden betreft.

  • Ervaring en kwaliteit

    Al onze medewerkers zijn ervaren juristen, licentiaten of meesters in het notariaat.

  • Naleving van de AVG

    Alle tools van NISABA leven de regelgeving betreffende de bescherming van persoonsgegevens na. Veiligheid staat centraal in wat we doen.