Ons dienstenaanbod

Van het opstellen van een eenvoudige akte op basis van een bestaand dossier tot de volledige behandeling van een complex dossier, alles is mogelijk.

 • Statuten van mede-eigendom

  Contact met de curatoren, analyse van de bestaande statuten en huishoudelijke reglementen, bezoeken ter plaatse, voorstel voor een nieuwe structuur aangepast aan de geldende wetgeving en opstellen van ontwerpakten.

 • Vereffening-Verdeling

  Nalatenschappen en scheidingen, analyse van stukken en processen-verbaal, argumenten van partijen en uitwisselingen tussen advocaten. Opstelling van een ontwerpakte voor een vereffening, berekend met inachtneming van de recente rechtspraak.

 • Nalatenschap

  Inventaris, aangifte van nalatenschap, verzameling van passiefstukken, controle van de opvolgingslijn, beoordeling van roerend of onroerend erfgoed, voorbereiding van een gerechtelijke vordering en opstelling van de akte van verdeling.

 • Procedure

  Beheer van openbare gerechtelijke verkopen, opstelling van de processtukken, voorbereiding van het bestek en de processen-verbaal, opstelling van de berekende ontwerpen van akten van rangregeling.

 • Vennootschappen

  Akten voor de oprichting van vennootschappen, ter wijziging van statuten, voor kapitaalsverhoging, ontbinding en vereffening de inbreng van onroerend goed, fusie, splitsing enz. Opstelling van de publicaties nodig voor het Belgisch Staatsblad.

 • Successieplanning

  Analyse van de planningsopties en invoering van de beste tool: een liberaliteit, een afstand van natrekking, een gesplitste aankoop, een testament, een huwelijkscontract enz.

 • Familierecht

  Huwelijkscontracten, met inbegrip van deze met inbreng van onroerend goed, specifieke clausules, verblijvingsbeding onder last enz. Opstelling van samenlevingscontracten. Beheer van dossiers voor echtscheiding met wederzijdse toestemming.

 • Vastgoedrecht

  Huurovereenkomsten, aktes voor afstand van natrekking, erfpachtcontract, verificatie van ondergrondse innemingen, vaststelling van erfdienstbaarheid, verkoop van een vastgoedontwikkeling, verdelingen en beheer van een stedenbouwkundige vergunning enz.

Onze formules

We stellen u drie verschillende formules voor om maximaal aan uw behoeften te voldoen.

  Abonnement

  Met deze formule, kunt u gemakkelijk een dossier outsourcen, volgens een op voorhand vastgesteld kader.

  Versterking

  We stellen u een ervaren medewerker ter beschikking om tijdens een welomschreven periode meerdere dossiers te behandelen.

  Op maat

  Krijgt u als abonnee te maken met een bijzonder aanvraag? We stellen u specifieke modaliteiten voor zodat een ervaren medewerker het voor u behandelt.

Werkmethode

Onze werkmethode is eenvoudig en duidelijk, en kunnen we samenvatten in drie afzonderlijke fasen.

 • Het zoeken naar de juiste oplossing

  Het zoeken naar de juiste oplossing

  Nisaba analyseer met u de behoeften van uw kantoor en zoek naar de freelancer die u zal kunnen helpen. Nisaba onderhandeld met hem de voorwaarden van de medewerking en stel u een opdrachtbrief voor.

 • Start van de opdracht

  Start van de opdracht

  Een ervaren medewerker bereidt de toevertrouwde dossiers voor, in samenwerking met het kantoor en volgens de overeengekomen modaliteiten. Het juridische werk wordt maandelijks gefactureerd op basis van een overzicht van gepresteerde uren.

 • Follow-up van de opdracht

  Follow-up van de opdracht

  Nisaba zorgt voor het goede verloop van de opdracht. Als de partijen hun akkoord geven, kunnen de overeengekomen modaliteiten worden aangepast aan de omstandigheden.

 • Ik maak al enkele jaren gebruik van het netwerk van mevrouw de Schrevel en ik ben uiterst tevreden. Het heeft al talloze malen het werk van mijn werknemers verlicht.

 • U vond de perfecte oplossing voor mijn vraag en dat heeft mijn professionele leven veranderd.

 • De deadlines worden altijd nageleefd en ik merk dat men altijd op de hoogte is van de nieuwe wetgeving in de drie gewesten. Ze beheren het dossier van a tot z, analyseren de juridische problemen en stellen een oplossing voor. Ik ben heel tevreden over het geleverde werk.

 • Ik dank u voor de follow-up van de dossiers die ik u heb toevertrouwd. Ik stel vooral de zorg die besteed is aan het beheer van deze dossiers en de wetenschappelijke en redactionele kwaliteit op prijs. Mijn klanten vertelden me erover en met name over de naleving van de deadlines.